Phân loại dự án công nghệ thông tin

Ngày hỏi:11/09/2019

Xin chào Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì dự án công nghệ thông tin được phân loại như thế nào? Mong giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 7 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 01/01/2020) quy định việc phân loại dự án công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   "Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của Luật đầu tư công."

   Như vậy, dự án công nghệ thông tin được phân loại theo mức độ quan trọng, quy mô dự án công nghệ thông tin được phân loại thành 3 nhóm A, B, C.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn