Phân loại thư rác được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:31/10/2016

Phân loại thư rác được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Thanh Phong, địa chỉ mail thanh_phong****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang là sinh viên tại Tp.HCM. Em có nghiên cứu một đề tài về chống thư rác. Do học bên kinh tế nên em cũng gặp khó khăn trong việc tra cứu các VBPL. Cho em hỏi: Phân loại thư rác được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại thư rác được quy định tại Điều 5 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác, bao gồm:

   1. Thư điện tử, tin nhắn với mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại hoặc vi phạm Khoản 2 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006, cụ thể: "2. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

   a) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

   b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

   c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

   d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

   đ) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định."

   2. Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo tại các Điều 7, Điều 9 và Điều 13 Nghị định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phân loại thư rác, được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn