Phụ cấp đặc thù công nghệ thông tin

Ngày hỏi:22/05/2013
Tôi phụ trách mảng công nghệ thông tin nhưng không có bằng cấp vậy tôi có được hưởng phụ cấp đặc thù không? Người hỏi: Nguyễn ĐứcThiện ( 09:07 22/05/2013)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Tại khoản 1, điều 1, Quyết định 111/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội, “quy định về chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông hoặc tương tương, được phân công trực tiếp quản lý điều hành việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông (sau đây gọi tắt là người làm chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ngân sách thành phố (theo chỉ tiêu biên chế về công nghệ thông tin, viễn thông được thành phố phê chuẩn) hoặc tại các đơn vị sự nghiệp có thu, các Ban quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trực thuộc sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã”.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn