Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định ra sao?

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Quang, tìm hiểu quy định của pháp luật về đảm bảo thông tin mạng của Bộ Tài chính, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng của Bộ Tài chính được quy định tại Điều 12 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Chủ quản hệ thống thông tin hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý trực tiếp hệ thống thông tin tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin sau khi hồ sơ đề xuất cấp độ hoặc phương án bảo đảm an toàn hệ thống được phê duyệt.

   - Bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin thuộc đơn vị chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin đã được phê duyệt (trên cơ sở lập hồ sơ theo dõi từng hệ thống thông tin theo mẫu tham khảo tại Phụ lục 5 của Quy chế).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn