Quy định dán tem hợp chuẩn đối với di động

Ngày hỏi:29/04/2012
Tôi muốn hỏi về thông tin dán tem hợp chuẩn đối với điện thoại di động, hiện tại Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT ban hành sẽ không áp dụng dán tem hợp chuẩn đối với điện thoại di động nữa, đến nay không rõ quyết định này còn hiệu lực hay không, nếu không thì Quyết định nào bát bỏ điều khoản của Quyết định số 22/2005 Độc giả: Nguyễn Tiến Thành - Than****@fpt.com.vn

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành “Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông” thì các Quyết định 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 5/10/2004 ban hành "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn" và Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2005 về việc sửa đổi Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT đã không còn hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT.
   Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT quy định doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm viễn thông thuộc danh mục bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn phải đánh dấu công bố phù hợp tiêu chuẩn theo các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
   Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xem xét sửa đổi Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mới ban hành.


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn