Quy định về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo

Ngày hỏi:02/11/2016

Chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm trong ngành Truyền thông- quảng cáo, bọn em cũng sử dụng thư điện tử quảng cáo rất nhiều trong quá trình làm việc. Gần đây, em có nghe nói việc Chính phủ tăng cường quản lý thư rác, nên em cũng tìm hiểu về vấn đề này. Cho em hỏi: Chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Tuấn Anh, Đăk-lăk.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo được quy định tại Điều 10 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác, theo đó:

  1. Phần thông tin cho phép người nhận từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Đặt ở cuối thư điện tử quảng cáo và được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

  b) Phải có phần khẳng định người nhận có quyền từ chối tất cả sản phẩm từ người quảng cáo. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ quảng cáo, phải có phần khẳng định người nhận có quyền từ chối tất cả sản phẩm quảng cáo từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo;

  c) Trong trường hợp cần thiết, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử có thể cung cấp khả năng từ chối bổ sung như từ chối một sản phẩm hoặc tù chối một nhóm sản phẩm;

  d) Có hướng dẫn rõ ràng về các cấp độ từ chối theo các điểm b và điểm c khoản 1 và các hình thức từ chối theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải bao gồm:

  a) Từ chối qua trang thông tin điện tử;

  b) Từ chối bằng thư điện tử;

  c) Từ chối qua điện thoại.

  3. Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo đã bị từ chối đến người nhận đó (Khoản 5 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2008/NĐ-CP).

  4. Thông tin xác nhận đảm bảo các yêu cầu:

  a) Có phần khẳng định đã nhận được yêu cầu từ chối, thời gian nhận yêu cầu từ chối và thời hạn ngừng gửi thư điện tử quảng cáo;

  b) Chỉ được gửi thành công một lần và không chứa thông tin quảng cáo.

  5. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo không được phép thu cước phát sinh để thực hiện yêu cầu từ chối nhận quảng cáo của người nhận (Khoản 5 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2008/NĐ-CP).

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo, được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn