Quy định về khảo sát bổ sung trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin

Ngày hỏi:13/09/2019

Khảo sát bổ sung là công việc đầu tiên phải làm trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin, nhưng tôi còn thắc mắc về quy định của khảo sát bổ sung này? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 25 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì khảo sát bổ sung được quy định như sau:

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc khảo sát bổ sung.

   - Nhiệm vụ khảo sát bổ sung được lập theo các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

   - Nội dung báo cáo kết quả khảo sát bổ sung, nội dung nghiệm thu kết quả khảo sát bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 14 và khoản 2 Điều 15 Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

   - Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phải được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu và là cơ sở cho triển khai lập hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thiết kế chi tiết hoặc thiết kế cơ sở của báo cáo nghiên cứu khả thi.

   Trên đây là quy định của khảo sát bổ sung trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn