Tài khoản nghiệp vụ sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính

Ngày hỏi:03/09/2019

Ban biên tập cho tôi tài khoản nghiệp vụ sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính được quy định như thế nào, tài khoản này dành cho ai và có đặc điểm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 quy định về Tài khoản nghiệp vụ sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính, cụ thể như sau:

   - Là tài khoản cấp cho các cán bộ nghiệp vụ làm công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và được giao trách nhiệm cập nhật dữ liệu vào phần mềm Thi đua khen thưởng.

   - Tài khoản nghiệp vụ có quyền cập nhật, sửa đổi dữ liệu; quản lý; khai thác Phần mềm Thi đua khen thưởng theo các quy định tại Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn