Tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin

Ngày hỏi:13/09/2019

Việc lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin căn cứ vào những tài liêu nào theo quy định mới nhất hiện nay? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định các tài liệu để làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin, cụ thể các tài liệu sau:

   - Quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, trừ trường hợp dự án thực hiện theo hình thức báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

   - Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được áp dụng;

   - Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   - Báo cáo kết quả khảo sát;

   - Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu có) và các yêu cầu khác (nếu cần thiết).

   Trên đây là các tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn