Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ 4, 5 của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:28/08/2018

Tôi là Nguyễn Văn Anh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ chí Minh, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Tài chính, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ 4, 5 của Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ 4, 5 của Bộ Tài chính được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Đề xuất cấp độ (lập hồ sơ đề xuất cấp độ):

   + Chủ quản hệ thống thông tin (hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý trực tiếp hệ thống thông tin) lập hồ sơ đề xuất cấp độ, trình Bộ sau khi lấy ý kiến Cục Tin học và Thống kê tài chính.

   + Bộ Tài chính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ.

   - Thẩm định, phê duyệt cấp độ:

   + Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ.

   + Bộ Tài chính phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin cấp độ 4, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 5. Chính phủ phê duyệt cấp độ đối với hệ thống cấp độ 5.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn