Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính trong quân đội

Ngày hỏi:21/11/2017

Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính trong quân đội được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Khánh,  hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố mạng máy tính trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính trong quân đội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quy định hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố mạng máy tính trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 58/2015/TT-BQP thì nội dung này được quy định như sau:

  Thành viên mạng lưới là các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động ứng cứu sự cố mạng máy tính.

  Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính bao gồm:

  a) Cục Công nghệ thông tin/Bộ Tổng Tham mưu;

  b) Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị;

  c) Cục Cơ yếu/Bộ Tổng Tham mưu;

  d) Binh chủng Thông tin liên lạc;

  e) Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

  g) Cơ quan quản lý công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị;

  h) Tổ ứng cứu tham gia khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng mạng trọng yếu quốc gia của Bộ Quốc phòng.

  Nguyên tắc chung khi thực hiện:

  1. Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố theo phân cấp, theo khu vực, trong phạm vi thuộc quyền.

  2. Tổ chức ứng cứu sự cố mạng máy tính phải đúng quy trình ứng cứu sự cố dựa trên tính chất, mức độ, phạm vi và nguyên nhân xảy ra sự cố; bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả và an toàn thông tin.

  3. Thông tin được trao đổi, cung cấp trong quá trình điều phối, xử lý sự cố phải được bảo đảm bí mật theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị gặp sự cố trừ khi sự cố xảy ra có liên quan tới nhiều đối tượng khác mà cần cảnh báo, nhắc nhở.

  4. Mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính nằm trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

  Trên đây là nội dung tư vấn về thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính trong quân đội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 58/2015/TT-BQP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn