Thay đổi địa chỉ công ty có phải xin cấp lại giấy phép bưu chính không?

Ngày hỏi:07/11/2020

Công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, được cấp giấp phép bưu chính rồi. Thời gian tới có thay đổi địa chỉ trụ sở công ty từ quận 7 qua quận 3. Vậy có xin cấp lại giấy phép bưu chính không ạ? Nhờ hướng dẫn cụ thể cho em ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Bưu chính 2010 thì địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính là một trong những nội dung của giấy phép bưu chính.

   Điều 23 Luật Bưu chính 2010 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính như sau:

   - Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép.

   - Việc cấp lại giấy phép bưu chính được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Giấy phép bưu chính hết hạn;

   + Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

   + Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bạn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty từ quận 7 qua quận 3 sẽ dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp.

   Như vậy, trường hợp này công ty phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép chứ không phải xin cấp lại giấy phép bưu chính.

   * Hồ sơ

   Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gồm có:

   - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

   - Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

   * Phương thức nộp hồ sơ, nơi nhận

   Hồ sơ được lập thành 01 bộ là bản gốc và được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính.

   * Trình tự thủ tục

   - Nộp hồ sơ;

   - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

   Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

   Lưu ý: Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn