Thiết lập mạng truyền hình cáp tại địa phương cần những thủ tục gì?

Ngày hỏi:28/04/2012
Xin Quý Bộ Thông tin và Truyền thông cho tôi hỏi: Để thiết lập 01 mạng truyền hình cáp tại địa phương thì cần những thủ tục gì? và các căn cứ để thực hiện. Khi lắp đặt cơ sở hạ tầng mạng truyền hình cáp thì có cần giấy phép thiết lập không? nếu có thì cần những thủ tục, căn cứ nào để thực hiện? Khi vi phạm trong hoạt động truyền hình cáp thì xử lý theo quy định nào? Tôi xin chân thành cảm ơn Độc giả: Phạm Lương Kiên - Hà Tĩnh kienc*****@yahoo.com

  Nội dung này được Vụ Viễn thông tư vấn như sau:

  • Hiện nay mạng cáp truyền hình được quản lý theo Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ, theo Quyết định này truyền hình cáp là một loại hình báo chí; Bộ Văn hoá – Thông tin (Nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép hoạt động báo chí cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp.
   Luật Viễn thông đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 01/07/2010 quy định hạ tầng mạng cáp truyền hình là hạ tầng mạng viễn thông và được quản lý theo các quy định của Pháp luật về viễn thông. Còn nội dung thông tin truyền hình được truyền tải trên mạng cáp truyền hình được quản lý theo các quy định của Pháp luật về báo chí.
   Như vậy từ 01/07/2010, để thiết lập mạng cáp truyền hình thì phải lập Hồ sơ và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để xin cấp phép thiết lập mạng viễn thông. Khi vi phạm, thì xử phạt theo các quy định của Pháp luật về viễn thông và các quy định khác của Pháp luật khác có liên quan.
   Nội dung thông tin truyền hình được truyền tải trên mạng cáp thì được quản lý theo các Quy định của Pháp luật về Báo chí. Đối với các vi phạm về nội dung thông tin truyền hình truyền tải trên mạng cáp thì xử lý theo Quy định của Pháp luật về báo chí và các quy định khác của Pháp luật khác có liên quan.


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn