Thời gian thiết lập dịch vụ truy nhập Internet băng rộng

Ngày hỏi:24/08/2019

Theo tôi được Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới, nhờ anh chị cho tôi biết thế nào là thời gian thiết lập dịch vụ truy nhập Internet băng rộng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.2.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT (có hiệu lực từ 01/03/2020) định nghĩa về thời gian thiết lập dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, cụ thể như sau:

   Thời gian thiết lập dịch vụ (E) là khoảng thời gian được tính từ lúc daonh nghiệp cung cấp dịch vụ (DNCCDV) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất với khách hàng và thống nhất với khách hàng về thời gian lắp đặt, thiết lập dịch vụ cho tới khi khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ.

   Nếu DNCCDV không thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thì trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng, DNCCDV phải có văn bản thông báo cho khách hàng về việc từ chối ký kết hợp đồng dịch vụ và nêu rõ lý do từ chối.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT