Thời hạn trả kết quả đối với hồ sơ đề nghị cấp địa chỉ IP

Ngày hỏi:29/07/2019

Thời gian trả kết quả đối với hồ sơ đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP? Theo quy định mới về quản lý tài nguyên Internet.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điểm c Khoản 10 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) quy định thời gian trả kết quá đối với hồ sơ đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP như sau:

   " Thời hạn trả lời kết quả hoặc Quyết định cấp, phân bổ địa chỉ IP cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phân bổ, Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do."

   Như vậy, chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời kết quả đối với hồ sơ đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn