Thông báo và đăng ký tham gia tuyển chọn tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày hỏi:28/11/2016

Thông báo và đăng ký tham gia tuyển chọn tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Xin chào quý anh chị Thư Ký Luật! Hiện tôi có một thắc mắc kính mong ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Anh chị cho tôi hỏi: Thông báo và đăng ký tham gia tuyển chọn tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Rất mong sự giải đáp của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 01/2016/TT-UBDT thì việc thông báo và đăng ký tham gia tuyển chọn tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định như sau:

   - Trước thời điểm tổ chức tuyển chọn ít nhất 30 ngày, Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban thông báo bằng văn bản toàn bộ Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn. Hồ sơ tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-UBDT;

   - Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Quy định này có quyền đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

   Thông báo và đăng ký tham gia tuyển chọn tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban dân tộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn