Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẽ thuộc về ai?

Ngày hỏi:20/09/2019

Tôi đang thắc măc, mong giải đáp: Nếu cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ công nghệ thông tin thì các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê sẽ thuộc về ai? Theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 48 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định:

   "Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị thuê. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho cơ quan, đơn vị thuê các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin."

   Như vậy, các thông tin, dữ liệu, sản phẩm hình thành trong quá trình dịch vụ công nghệ thông tin sẽ thuộc cơ quan, tổ chức thuê.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn