Tiếp đất và chống sét cho mạng cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:18/03/2020

Liên quan đến vấn đề cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp, tôi có một câu hỏi như sau: Đối với cáp ngoại vi viễn thông chôn trực tiếp thì việc tiếp đất và chống sét được quy định như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Tiết 2.3.4 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định việc tiếp đất và chống sét cho mạng cáp chôn trực tiếp như sau:

   - Tiếp đất và chống sét cho cáp chôn trực tiếp như quy định tại mục 2.2.5.

   - Quy cách sử dụng dây chống sét ngầm như sau:

   + Không cần dùng dây chống sét, khi ρ nhỏ hơn 100 Ω.m;

   + Dùng một dây chống sét ngầm, khi ρ có giá trị từ 100 Ω.m đến 1 000 Ω.m;

   + Dùng hai dây chống sét ngầm, khi ρ có giá trị từ 1 000 Ω.m đến 3 000 Ω.m;

   + Đặt cáp trong ống thép, khi ρ lớn hơn 3 000 Ω.m.

   - Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn (η). Xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn