Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày hỏi:07/09/2019

Xin chào, ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 21 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, Đơn vị đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   1. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

   2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao bổ sung và đột xuất;

   3. Các tiêu chí quy định tại khoản 4,5,6,7 và khoản 8 Điều 20 Quy chế này;

   4. Không có công chức, viên chức bị phân loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, có ít nhất 70% công chức, viên chức được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có ít nhất 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn