Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày hỏi:07/09/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị khoa học và công nghệ. Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 23 Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018, đơn vị đạt được các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   1. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

   2. Hoàn thành nhiệm vụ được giao bổ sung và đột xuất;

   3. Các tiêu chí quy định tại khoản 4,5,6,7 và khoản 8 Điều 20 Quy chế này;

   4. Không có công chức, viên chức bị phân loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, có ít nhất 70% công chức, viên chức được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có ít nhất 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Đơn vị có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   1. Chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt;

   2. Chưa tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức;

   3. Thiếu tinh thần phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị hoặc chất lượng của văn bản được giao xây dựng, góp ý;

   4. Có công chức, viên chức bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc dưới 70% công chức, viên chức được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;

   5. Nội bộ đơn vị mất đoàn kết hoặc có đơn thư tố cáo kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm;

   6. Có sai phạm trong hoạt động công vụ hoặc hoạt động quản lý đã được thanh tra, kiểm toán phát hiện đang chờ xử lý.

   Trên đây là quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị KHCN không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn