Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh quản trị viên hệ thống hạng III

Ngày hỏi:31/10/2019

Liên quan đến yêu cầu đối với chức danh quản trị viên hệ thống trong các cơ quan nhà nước. Ban biên tập cho hỏi: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh quản trị viên hệ thống hạng III bao gồm những tiêu chuẩn nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh quản trị viên hệ thống hạng III bao gồm những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   - Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức, hoạt động của ngành, của địa phương, đơn vị và cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

   - Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

   - Viên chức thăng hạng từ chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV lên chức danh Quản trị viên hệ thống hạng III phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV và chức danh tương đương tối thiểu là 03 (ba) năm (từ đủ 36 tháng), trong đó có ít nhất 01 (một) năm (từ đủ 12 tháng) giữ chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn