Tổ chức thu phí sử dụng mã, số viễn thông được giữ lại bao nhiêu?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi được biết Bộ Tài chính mới ban hành quy định điều chỉnh lại mức giữ lại đối với tổ chức thu phí sử dụng mã, số viễn thông. Cho tôi hỏi mức giữ lại cụ thể là bao nhiêu? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức thu phí sử dụng mã, số viễn thông được giữ lại bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/7/2020) quy định:

   Tổ chức thu phí được để lại 35% số tiền phí sử dụng mã, số viễn thông thu được để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và Quyết định số 39/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính của Cục Viễn thông; nộp 65% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

   => Như vậy, từ ngày 01/7/2020 tổ chức thu phí sử dụng mã, số viễn thông được để lại 35% và nộp vào ngân sách 65%. Theo đó, mức giữ lại đã giảm 10% và mức nộp vào ngân sách tăng 10% so với quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn