Trách nhiệm của Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN

Ngày hỏi:01/03/2019

Xin chào anh chị tôi đang làm việc tại đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế hoạt động và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Ban biên tập công thông tin điện tử Bộ KH&CN như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành kèm theo Quyết định 4033/QĐ-BKHCN năm 2018 thì Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm:

   - Phê duyệt thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp để đăng tải trên Portal MOST.

   - Phê duyệt các thông tin bằng tiếng Anh để đăng tải trên Portal MOST.

   - Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin.

   - Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức hoặc cá nhân ở tổ chức khác cung cấp.

   - Trong trường hợp cần thiết, Ban Biên tập Portal MOST báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về nội dung thông tin tại thời điểm đưa tin.

   - Thu thập, tìm kiếm, biên tập và đăng tải các nội dung liên quan đến chức năng quản lý của Bộ hoặc liên quan đến vấn đề KH&CN quan trọng của đất nước, được xã hội quan tâm.

   - Thực hiện tiếp nhận, xử lý và đăng tải thông tin trên Portal MOST theo quy định tại Quy chế này; và các quy định hiện hành có liên quan.

   - Tổng hợp, thống kê tình hình cung cấp thông tin trên Portal MOST.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn