Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/10/2016

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang làm cho một đơn vị quản lý thông tin của nhà nước. Tôi rất quan tâm tới các vấn đề về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Nhanh Nguyễn, Đồng Tháp (SĐT: 098***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó:

   Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

   a) Thực hiện thẩm định phương án bảo đảm an toàn thông tin trong hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định này;

   b) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý;

   c) Hướng dẫn về tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

   d) Quy định chi Tiết về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong hoạt động của Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn