Trách nhiệm của cá nhân trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:07/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ KH&CN, anh chị cho tôi hỏi Trách nhiệm của cá nhân trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Văn Hạnh - Phú Yên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cá nhân trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Điều 19 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định trách nhiệm cá nhân như sau:

   - Thủ trưởng đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của Quy chế này có trách nhiệm: phổ biến tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về các vi phạm, thất thoát thông tin, dữ liệu mật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị do không tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra cán bộ của đơn vị thực hiện đúng quy định.

   - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị khác thuộc đối tượng áp dụng của quy định có trách nhiệm: tuân thủ Quy chế; thông báo các vấn đề bất thường liên quan tới an toàn thông tin cho đơn vị, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng của đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo đơn vị về các vi phạm, thất thoát dữ liệu mật của ngành khoa học và công nghệ do không tuân thủ Quy chế.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của cá nhân trong đảm bảo an ninh thông tin mạng bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn