Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực y tế

Ngày hỏi:04/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ y tế thì việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế, thì trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực y tế
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định 5074/QĐ-BYT năm 2019 quy định trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia như sau:

   - Thành lập Bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và khai báo thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cho các tổ chức, cá nhân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; ứng cứu khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố có liên quan đến hệ thống phần mềm.

   - Thông báo tới các cơ quan/đơn vị liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố/lỗi đối với hệ thống phần mềm để chuyển việc xử lý hồ sơ từ phương thức điện tử sang phương thức thông thường, tránh làm chậm trễ thời gian xử lý hồ sơ.

   - Thông báo bằng văn bản và đăng thông tin lên Cổng thông tin một cửa quốc gia về thời gian bảo trì, nâng cấp, sao lưu dữ liệu hệ thống, hệ thống gặp sự cố (nếu có) để các tổ chức, cá nhân được biết.

   - Vận hành hệ thống máy chủ, đường truyền Internet, an toàn, an ninh mạng, sao lưu, lưu trữ dữ liệu; bảo mật thông tin, dữ liệu; vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này hoạt động 24/7 (24 giờ/ngày/7 ngày/tuần) và kết nối thông suốt với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn