Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:31/10/2016

Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang làm cho một đơn vị quản lý thông tin của nhà nước. Tôi rất quan tâm tới các vấn đề về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Thanh Nguyên, Kiên Giang (SĐT: 016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định tại Điều 22 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó:

   Đơn vị vận hành hệ thống thông tin có trách nhiệm:

   1. Thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

   2. Thực hiện bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin;

   3. Định kỳ đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, báo cáo chủ quản hệ thống thông tin Điều chỉnh nếu cần thiết;

   4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của chủ quản hệ thống thông tin hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền;

   5. Phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn