Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng

Ngày hỏi:15/03/2017

Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng là gì? Tôi là một tài xế lái xe khách Bắc- Nam. Theo các thông tin trên báo đài, tôi biết hiện nay đã có quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Cho tôi hỏi nội dung như trên. Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Bùi Anh Vũ

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng được hướng dẫn tại Điều 20 Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (Có hiệu lực từ 15/05/2017), theo đó:

  Điều 20. Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  1. Xây dựng hạ tầng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo Điều 6 Quyết định này; tạo điều kiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá cải tạo, lắp đặt thiết bị tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng theo Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống thu phí điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật có liên quan và thiết kế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi hợp đồng dự án nhằm bảo đảm thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

  3. Ký hợp đồng dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ với nhà cung cấp dịch vụ thu giá theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

  4. Ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá phát hành chứng từ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng cho chủ phương tiện tham gia giao thông.

  5. Giám sát hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng của nhà cung cấp dịch vụ thu giá đối với dự án do nhà đầu tư quản lý, khai thác.

  6. Bàn giao trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá theo lộ trình quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 của Quyết định này.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng, được quy định tại Quyết định 07/2017/QĐ-TTg. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Nhà đầu tư
Hạ tầng giao thông đường bộ
Trạm thu giá
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn