Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp về kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện

Ngày hỏi:15/04/2020

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp về kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện được quy định như thế nào? Trích dẫn văn bản mới nhất. Cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Thông tư 07/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 1/6/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Thực hiện các quy định về kiểm định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan.

   2. Duy trì và đảm bảo sự phù hợp của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi được kiểm định.

   3. Trong quá trình sử dụng thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, khi phát hiện sự không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì phải tiến hành các biện pháp sau:

   a) Nhanh chóng khắc phục sự không phù hợp, trong trường hợp điểm b khoản 2 Điều 6 tại Thông tư này phải ngừng hoạt động đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện;

   b) Báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý địa bàn có thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện về sự không phù hợp và kết quả khắc phục sự không phù hợp.

   4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và của các Sở Thông tin và Truyền thông về công tác kiểm định.

   Trên đây là nội dung về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp về kiểm định thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề có liên quan, mời bạn tham khảo thêm tại Thông tư 07/2020/TT-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn