Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày hỏi:13/04/2018

Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Trường, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Tuấn Trường (tuantruong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin 2006 thì trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định cụ thể như sau:

   - Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   + Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy nhập thuận tiện;

   + Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử (nếu có);

   + Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên trang thông tin điện tử;

   + Cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử;

   + Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   - Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có những thông tin chủ yếu sau đây:

   + Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó và của từng đơn vị trực thuộc;

   + Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan;

   + Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính;

   + Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành;

   + Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền;

   + Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công;

   + Danh mục các hoạt động trên môi trường mạng đang được cơ quan đó thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Công nghệ thông tin 2006;

   + Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

   - Cơ quan nhà nước cung cấp miễn phí thông tin quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin 2006.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Công nghệ thông tin 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn