Từ 2020 thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của dự án CNTT là bao lâu?

Ngày hỏi:13/09/2019

Từ năm 2020 thì thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của dự án CNTT là bao lâu? Và nội dung thẩm định là gì? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của dự án CNTT, cụ thể như sau:

   - Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm A;

   - Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B;

   - Không quá 10 ngày đối với dự án nhóm C.

   Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của dự án CNTT được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 73/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Sự phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế cơ sở so với quy định của pháp luật, bao gồm: thuyết minh thiết kế cơ sở, các sơ đồ thiết kế cơ sở, các tài liệu khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

   - Sự phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin;

   - Sự tuân thủ với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   - Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị;

   - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật;

   - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

   Như vậy, tùy theo quy mô của dự án thì thời gian thẩm định thiết kế cơ sở sẽ khá nhau. Và trên đây là nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của dự án CNTT.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn