Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông

Ngày hỏi:23/08/2019

Theo quy định mới nhất quy định như thế nào về tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông? Và bao gồm những cuộc gọi nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1.3.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT (có hiệu lực từ 01/03/2020) định nghĩa về tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông, cụ thể như sau:

   Tỷ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai là tỷ lệ (%) giữa số cuộc gọi bị lập hóa đơn sai trên tổng số cuộc gọi.

   Cuộc gọi bị lập hóa đơn sai bao gồm:

   - Cuộc gọi có trong số liệu tính cước nhưng không được lập hóa đơn;

   - Cuộc gọi không có trong số liệu tính cước nhưng có trong hóa đơn;

   - Cuộc gọi sai số chủ gọi và/hoặc số bị gọi so với số liệu tính cước;

   - Cuộc gọi sai về thời gian bắt đầu và/hoặc thời gian kết thúc và/hoặc độ dài đàm thoại so với số liệu tính cước;

   - Cuộc gọi mà tiền cước trên hóa đơn bị ghi sai so với số liệu tính cước.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn