Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền ".vn"

Ngày hỏi:29/07/2019

Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được quy định như thế nào? Theo quy định mới về quản lý tài nguyên Internet.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a Khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) đã sửa đổi quy định việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền ".vn" như sau:

   "Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo yêu cầu của Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền và khi có sự thống nhất của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền và Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến. Khi có yêu cầu của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi nhà đăng ký và không được gây cản trở khi chủ thể đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận về đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với Nhà đăng ký. Trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu chuyển đổi nhà đăng ký tên miền của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối, gửi trả lời cho chủ thể."

   Trên đây là quy định mới nhất về việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền ".vn".

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn