Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện thế nào

Lương hưu hàng tháng của người nghỉ hưu được điều chỉnh như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh từng thời kỳ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định.

   - Trong năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc, theo đó từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 tăng thêm 20% mức lương hưu hiện hưởng đối với đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2008.

   - Trong năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc, theo đó từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 tăng thêm 15% mức lương hưu hiện hưởng đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/10/2008 và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1/10/2008 cho đến khi có quy định mới về điều chỉnh mức lương chung tối thiểu.

   - Trong năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, theo đó từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 tăng thêm 5% mức lương hưu hiện hưởng đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn