Website của các sở ngành cần có yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật như thế nào?

Ngày hỏi:29/04/2012
Theo công văn số 1654 /BTTTT-ƯDCNTT , Về các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật thì Hệ thống cổng thông tin điện tử có yêu cầu rõ trong nội dung Kỹ thuật . Vậy các Website của các sở ngành thì cần có yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật như thế nào? Hay cần có những tính năng như thế nào để có thể tích hợp được với Portal . Các website Open Source như Joomla , Nuke của một số đơn vị đang dùng co đáp ứng yêu cầu hay không ? Mong Bộ TT và TT sớm giải thích giùm tôi. Thanks ! Độc giả: Nguyễn Minh Hạnh Phúc - Bình Thạnh TP HCM hpt*****@yahoo.com

  Nội dung này được Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • Cảm ơn câu hỏi của bạn, đây là một vấn đề khi Tỉnh xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử. Các website của các sở, ngành khi triển khai được xem là các cổng thành phần (sub portal), là một bộ phận của hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh được xác định theo yêu cầu về thông tin và dịch vụ cần cung cấp, trao đổi với cổng thông tin điện tử nhằm tạo thành một hệ thống cổng thông tin điện tử thống nhất.

   Ngày 27/5/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn tính năng, chức năng kỹ thuật cơ bản cho hệ thống cổng thông tin điện tử. Ngày 23/10/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT tại công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT. Theo đó, hệ thống cổng thông tin điện tử bao gồm phần trình diễn thông tin và giao diện cung cấp dịch vụ trên cổng của tỉnh và trên các cổng thành phần của các sở, ngành được trình bày bằng các trang HTML (trang web), các trang web này là phương tiện để người sử dụng đầu cuối thông qua các kênh thông tin và kênh dịch vụ trao đổi thông tin, dữ liệu với các ứng dụng bên dưới. Các ứng dụng này có thể triển khai tập trung hoặc phân tán, và được liên kết, tích hợp trên cơ sở một nền tảng thống nhất là thành phần cổng lõi của hệ thống cổng thông tin điện tử theo nhu cầu trao đổi thông tin và nghiệp vụ. Cụ thể, trường hợp các website của sở, ngành sử dụng các ứng dụng bên dưới được triển khai tập trung, đồng bộ với cổng thông tin điện tử của tỉnh sẽ tuân theo các yêu cầu tích hợp kỹ thuật của giải pháp thành phần cổng lõi; trường hợp các website của các sở, ngành triển khai độc lập, nằm ngoài cổng thông tin điện tử của tỉnh, các ứng dụng bên dưới có thể sử dụng dịch vụ web (web service, WSRP) hoặc thu thập thông tin tự động (RSS, ATOM) để thu thập, trao đổi, tích hợp với các ứng dụng bên dưới của cổng thông tin điện tử của tỉnh dựa trên các tính năng sẵn có của thành phần cổng lõi. Các trường hợp này có thể tham khảo hướng dẫn tại công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT. Đối với các website open source (Joomla, Nuke, ...) như bạn đề cập cần quan tâm, lựa chọn phiên bản đáp ứng được các chuẩn thu thập, trao đổi và tích hợp thông tin nói trên hoặc chủ động triển khai tính năng này cho các ứng dụng bên dưới của website sở, ngành.

   Về chức năng, các website nói chung của cơ quan nhà nước, trong đó có website của các sở ngành, cũng như trang web của cổng thông tin điện tử của tỉnh cần tuân thủ các quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 và tham khảo công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT, công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ở trên.

   Chúc bạn thành công!


  Nguồn:

  MIC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn