Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp có phải đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông?

Ngày hỏi:26/11/2019

Liên quan đến Trang thông tin điện tử tổng hợp. Anh chị cho tôi hỏi: Doanh nghiệp có trang web này thì phải đăng ký với cơ quan nào, có phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền Thông không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định:

   Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

   Theo Khoản 4 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

   Khoản 8, 9 Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định:

   8. Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   9. Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều này.

   => Như vậy khi doanh nghiệp lập website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trang thông tin điện tử
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn