Xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi có nghe nói về Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Liên quan tới vấn đề này tôi có thắc mắc mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Ngọc Hạnh - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định được quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đó:

   1. Hình thức điểm tuyên truyền cổ động cố định trong hoạt động của Dự án là các Bảng tin công cộng (không bao gồm bảng tin công cộng điện tử) được thiết lập tại nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn xã, thôn, bản đảm bảo mỹ quan, thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin.

   2. Điểm tuyên truyền cổ động bằng hình thức Bảng tin công cộng để thể hiện nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc thông tin thiết yếu đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn.

   3. Căn cứ sự cần thiết và thực tế ở cơ sở, các địa phương quy định cụ thể, quyết định việc thiết lập Bảng tin công cộng trên địa bàn và sử dụng ngân sách của địa phương hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện (không sử dụng kinh phí của Dự án thuộc ngân sách Trung ương để thực hiện nội dung này). Việc thiết lập, quản lý nội dung thông tin và hình thức trình bày của Bảng tin công cộng phải thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là tư vấn về xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 06/2017/TT-BTTTT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Xóa đói giảm nghèo
  Hỗ trợ hộ nghèo
  Cung cấp thông tin
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn