Yêu cầu của thiết kế cơ sở của dự án CNTT

Ngày hỏi:12/09/2019

Từ năm 2020 thì thiết kế cơ sở của dự án CNTT có những yêu cầu nào? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu của thiết kế cơ sở của dự án CNTT được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), cụ thể là các yêu cầu sau đây:

   - Phải phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt và tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành;

   - Phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng;

   - Phải thể hiện được các thông số chủ yếu, chức năng, tính năng chính;

   - Phải bảo đảm xác định được tổng mức đầu tư.

   Trên đây là các yêu cầu của thiết kế cơ sở của dự án CNTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn