06 Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

Ngày hỏi:28/07/2020

Theo quy định mới nhất về đầu tư dự án PPP thì nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 87 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:

   - Hồ sơ mời thầu.

   - Kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

   - Việc thực hiện hợp đồng dự án PPP.

   - Kết quả kiểm định chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này.

   - Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật này.

   - Các nội dung khác theo yêu cầu của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật này, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn