08 điều kiện cho vay tín dụng đầu tư nhà nước

Ngày hỏi:22/02/2019

Theo tôi được biết tín dụng nhà nước là tín dụng do nhà nước thực hiện với tư cách là người đi vay. Mục đích thực hiện tín dụng nhà nước là huy động vốn để bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước hoặc mở rộng quy mô đầu tư của nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì khách hàng phải đủ các điều kiện nào mới được tiếp cận với tín dụng nhà nước? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Để tiếp cận với tín dụng đầu tư nhà nước thì hách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 32/2017/NĐ-CP cụ thể như sau:

   1. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này.

   2. Có đầy đủ năng lực pháp luật và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

   3. Dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.

   4. Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án, mức cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án, trừ trường hợp các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   5. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật.

   6. Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay, giải ngân vốn vay.

   7. Mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay.

   8. Khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về điều kiện cho vay tín dụng đầu tư nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn