Áp dụng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

Ngày hỏi:04/06/2010
Đề nghị cho biết cách áp dụng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

  Nội dung này được Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Theo quy định của Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn