Ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì?

Ngày hỏi:06/10/2016

Ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hồng Quân, quê ở Bình Định. Hiện tại, em đang tự tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư. Và em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của em là anav***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khái niệm ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là một tổ chức được thành lập bởi cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “chương trình, dự án”) với sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp, giám sát thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ nước ngoài, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện của nhà tài trợ nước ngoài.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn