Bảng định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/03/2020

Ban tư vấn giải đáp giúp tôi định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định mới như thế nào? Xin cảm ơn ban tư vấn đã hỗ trợ nhiệt tình.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Bảng 5.2 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định bảng định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   BẢNG 5.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ

   Đơn vị tnh: %

   STT

   NI DUNG CÔNG VIỆC

   Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng)

   Ccg ≤1

   1 < Ccg < 5

   Ccg ≥ 5

   1

   - Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có).

   65

   2

   Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) (đối với hạng mục đào tạo chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật)

   - Chi phí quản lý dự án;

   - Chi phí tư vấn đầu tư;

   - Chi phí khác.

   55

   50

   45

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn