Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định ra sao?

Ngày hỏi:08/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Bảo tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Có thắc mắc tôi mong mốn sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Báo cáo hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Điều 60 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu các nội dung sau đây:

   + Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm của doanh nghiệp;

   + Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hằng quý, hằng năm;

   + Báo cáo tài chính 06 tháng, hằng năm;

   + Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

   + Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư;

   + Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp;

   + Kết quả giám sát nội bộ;

   + Nội dung khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Trước và sau khi kiểm toán, Báo cáo tài chính năm phải được gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

   - Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn