Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được lập dựa trên căn cứ nào?

Ngày hỏi:16/07/2020

Theo các quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án PPP là vô cùng quan trọng. Vậy báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập dựa trên căn cứ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:

   - Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án;

   - Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn