Báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/03/2020

Cho tôi hỏi, việc báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được quy định thế nào trong thời gian tới đây?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 76 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), báo cáo thẩm định bao gồm:

   - Khái quát về dự án, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   - Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện và đề nghị của cơ quan trình duyệt về kết quả sơ tuyển;

   - Nhận xét về việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình sơ tuyển;

   - Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả sơ tuyển; đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình sơ tuyển hoặc biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả sơ tuyển;

   - Ý kiến của đơn vị thẩm định về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình sơ tuyển;

   - Đề xuất, kiến nghị của đơn vị thẩm định;

   - Các ý kiến khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn