Báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư tại Việt Nam như thế nào?

Ngày hỏi:07/11/2019

Đơn vị mình là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo giấy chứng nhận đầu tư Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vốn vào đơn vị mình để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác.

- Tên dự án: Công ty ...... (Cty Việt Nam)

- Mục tiêu dự án: hoạt động ở những lĩnh vực được phép

- Tổng vốn đầu tư dự án là A trong đó vốn góp của DN nước ngoài số tiền B (thực tế đã góp đủ)

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: hoạt động từ quý IV năm 20X.

Theo quy định là thì đơn vị mình phải thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư theo quy định hàng tháng, hàng quý. Xin hỏi luật sư trong trường hợp DN  nước ngoài đã góp đủ số vốn theo quy định (tuy nhiên số vốn này < tổng vốn đầu tư của dự án theo giấy chứng nhận đầu tư) và chưa có hoạt động mang lại doanh thu thì có được xem là đơn vị đã hoàn việc thực hiện vốn đầu tư nước ngoài hay không? Và có thể tạm dừng thực hiện báo cáo được hay không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 71 Luật Đầu tư 2014 quy định:

   2. Chế độ báo cáo định kỳ:

   a) Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

   ...

   Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo Điều 53 Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

   Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu sau:

   1. Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

   2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

   3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

   Như vậy, quy định trên không hướng dẫn rõ việc doanh nghiệp nước ngoài đã góp đủ số vốn và số vốn này < tổng vốn đầu tư của dự án theo giấy chứng nhận đầu tư thì có được xem là hoàn thành hay chưa. Do đó, doanh nghiệp vẫn thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư thực tế tại doanh nghiệp. Tùy tình hình nếu trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thì doanh nghiệp tiếp tục gửi Báo cáo cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

   Theo quy định thì hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Do đó, doanh nghiệp phải theo dõi để thực hiện đúng, không được tạm dừng thực hiện báo cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn