Bảo đảm đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Ngày hỏi:31/03/2018

Việc bảo đảm đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bích Ngọc, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc bảo đảm đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Bích Ngọc (bichngoc*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư 2014 thì việc bảo đảm đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   - Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

   - Quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư 2014 không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

   - Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư 2014 thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:

   + Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

   + Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

   + Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

   - Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc bảo đảm đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đầu tư 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn