Bảo lãnh dự thầu ký trước ngày mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ?

Ngày hỏi:05/04/2019

Trong hồ sơ đề xuất của công ty dự thầu có thư bảo lãnh dự thầu đáp ứng đủ yêu cầu của đơn vị nhưng bảo lãnh này lại được ngân hàng thương mại ký bảo lãnh trước ngày công ty này mua hồ sơ mới thầu của đơn vị. Xin hỏi như vậy bảo lãnh dự thầu đó có được xem là hợp lệ không hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo lãnh dự thầu ký trước ngày mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 thì bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

   - Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

   - Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

   Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

   - Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

   - Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

   Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

   Như vậy: Căn cứ nội dung trên đây thì trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ (đối với các trường hợp bắt buộc phải thực hiện bảo đảm dự thầu) thì sẽ bị loại, đồng nghĩa với không được tham gia đấu thầu theo quy định.

   Theo ghi nhận của chúng tôi, thì pháp luật hiện hành chỉ quy định cụ thể về các trường hợp, giá trị bảo đảm cũng như hiệu lực của bảo đảm dự thầu, nhưng không có quy định cụ thể về thời điểm phát hành bảo đảm dự thầu (bảo lãnh dự thầu).

   Đồng nghĩa, thời điểm ngân hàng thương mại phát hành Bảo lãnh dự thầu cho chủ đầu tư, nhà thầu không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu. Đồng nghĩa, trường hợp Bảo lãnh dự thầu đảm bảo các điều kiện có hiệu lực bao gồm giá trị bảo đảm và thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu thì vẫn được xem là hợp lệ.

   Do đó: Trường hợp hồ sơ đề xuất của công ty dự thầu có thư bảo lãnh dự thầu đáp ứng đủ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của đơn vị nhưng bảo lãnh này lại được ngân hàng thương mại ký bảo lãnh trước ngày công ty này mua hồ sơ mới thầu của đơn vị thì vẫn được xem là hợp lệ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn