Bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án?

Ngày hỏi:25/02/2019

Chúng tôi đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Tuy nhiên chúng tôi chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án án này thì phải làm thế nào? Mong luật sư giúp đỡ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 33 Luật Đấu thầu 2013 có quy định như sau:

   "Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

   1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

   2. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

   3. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì về nguyên tắc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập cho toàn bộ dự án đầu tư.

   Tuy nhiên, trường hợp nếu chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án đầu tư thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước theo quy định.

   Do đó: Đối với trường đơn vị bạn đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án này thì đơn vị sẽ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

   Đơn vị cần lưu ý việc phân chia dự án đầu tư để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn